Nytt europeisk samarbeid mot narkotikasmugling

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltok på lanseringen av den nye europeiske havnealliansen mot narkotikasmugling i Antwerpen 24. januar 2024.

Store deler av narkotikaen som når Norge kommer via de store havnene i Europa som Antwerpen i Belgia.

– Ved hjelp av korrupsjon, trusler og ekstrem vold ser man at organiserte kriminelle klarer å infiltrer havner i Europa. Stopper vi det, blir det vanskeligere å smugle narkotika videre til Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Havnealliansen er et offentlig-privat partnerskap mot narkotikasmugling og kriminell infiltrasjon, for å støtte havnemyndigheter og private rederier i kampen mot narkotikasmugling og kriminell infiltrasjon.

– Fjorårets store beslag av kokain i Norge er en påminnelse om at de kriminelle nettverkene ikke kjenner grenser. Dette er del av en større europeisk trend, der mange land opplever økning i beslagene. Vi må hindre at Norge blir et transittland for narkotika til det europeiske markedet, sier Mehl.

Narkotikasmugling byr på komplekse problemstillinger, og må møtes med et tett samarbeid mellom politi, toll, offentlige myndigheter og private aktører som arbeider på havnene.

– Narkotika er et grenseoverskridende problem og ofte utgangspunkt for annen kriminalitet. Ofrene er ikke bare misbrukerne, men også mennesker som utsettes for drap, vold og trusler. Havnealliansen vil være et viktig tiltak for å utveksle erfaringer og kunnskap med andre land, sier Mehl.

Lanseringen av Havnealliansen er en del av det uformelle innenriksministermøtet i Brussel 24-25. januar 2024.