Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk Halvårsrapport 2. halvår 2019

Her følger halvårsrapport for andre halvår 2019 på arbeds- og sosialområdet i EU. Rapporten dekker blant annet utviklingstrekk på området, minstelønn, arbeidsmarkedssituasjonen i EU, formannskapets prioriteringer, Green Deal, etableringen av det europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA) og endringer i trygdekoordineringsforordningen.

Last ned rapporten her.