Forbruker-, likestillings- og familiepolitikk - hva skjer i Brussel? Halvårsrapport januar 2020

Her følger en halvårsrapport som tar sikte på å vise de viktigste utviklingstrekkene på fagfeltene likestillings-, familie- og forbrukerpolitikk i EU per januar 2020.

Last ned rapporten her