Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2020)

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om kommisjonens plan for et grønnere og mer bærekraftig EU, den digitale agenda, det kroatiske formannskapsprogrammet, foran en ny programperiode, bypolitikk, territoriell utvikling og Housing Europe. I tillegg får du en oversikt over regionale og tematiske EU-nettverk.

Les nyhetsbrevet her