Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 33-40 av 26367 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen

  29.11.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det audiograf-, farmasøyt-, klinisk ernæringsfysiolog-, medisin-, optiker-, ortopediingeniør-,

  Høringsfrist: 03.03.2019 Status: På høring

 • Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for psykologutdanningen

  29.11.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det audiograf-, farmasøyt-, klinisk ernæringsfysiolog-, medisin-, optiker-, ortopediingeniør-,

  Høringsfrist: 03.03.2019 Status: På høring

 • Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannlegeutdanningen

  29.11.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det audiograf-, farmasøyt-, klinisk ernæringsfysiolog-, medisin-, optiker-, ortopediingeniør-,

  Høringsfrist: 03.03.2019 Status: På høring

 • Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannpleierutdanningen

  29.11.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det audiograf-, farmasøyt-, klinisk ernæringsfysiolog-, medisin-, optiker-, ortopediingeniør-,

  Høringsfrist: 03.03.2019 Status: På høring

 • Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannteknikerutdanningen

  29.11.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det audiograf-, farmasøyt-, klinisk ernæringsfysiolog-, medisin-, optiker-, ortopediingeniør-,

  Høringsfrist: 03.03.2019 Status: På høring

 • Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for optikerutdanningen

  29.11.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det audiograf-, farmasøyt-, klinisk ernæringsfysiolog-, medisin-, optiker-, ortopediingeniør-,

  Høringsfrist: 03.03.2019 Status: På høring

 • § 6 - Anmodning om habilitetsvurdering

  29.11.2018 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Anmodning om habilitetsvurdering 1. Innledning Vi viser til brev 28. juni 2018 fra Samferdselsdepartementet (SD), der det bes om Lovavdelingens syn på om samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er inhabil til å delta i behandlingen av visse saker

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • GI-17/2018 Ansvar iht. Dublin III-forordningen for mindreårige asylsøkere med familie i Hellas, jf. utlendingsloven § 32

  28.11.2018 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at

Til toppen