Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 33-40 av 25571 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høyring - endringar i føresegnene om snurrevad i utøvingsforskrifta

  08.01.2018 Høyring Nærings- og fiskeridepartementet

  Høringsfrist: 23.02.2018 Status: På høring

 • Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring.

  07.01.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet bestilte i august 2017 en systematisk kunnskapsoversikt om campusutforming, undervisning, læring, samarbeid og forskning i høyere utdanning. Rapporten gir verdifull innsikt i hvordan utforming av campus bidrar til kvalitet i

 • Økonominytt 12/17

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  04.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I denne utgaven av Økonominytt kan du blant annet lese om desember-møtene i Eurogruppen, Ecofin og Europatoppmøtet. Utviklingen i europeisk økonomi siden finanskrisen, Kommisjonens forslag om et tettere eurosamarbeid, Kommisjonens nyeste forslag til

 • Økonominytt 12/17

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  04.01.2018 Rapport regjeringen.no

  I denne utgaven av Økonominytt kan du blant annet lese om desember-møtene i Eurogruppen, Ecofin og Europatoppmøtet. Utviklingen i europeisk økonomi siden finanskrisen, Kommisjonens forslag om et tettere eurosamarbeid, Kommisjonens nyeste forslag til

 • Særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

  04.01.2018 Reglement Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene er enige om en revidert særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

 • Høring av endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  04.01.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra en arbeidsgruppe som var nedsatt av departementet om å skjerpe den utdanningsfaglige kompetansen som skal kreves for å kunne ansettes i professor- og førsteamanuensisstillingene.

  Høringsfrist: 03.04.2018 Status: På høring

 • Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

  04.01.2018 Forskrift Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet 4. januar 2018 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 10-16 b.

 • Forskrift om endring i forskrift til verdipapirfondloven

  04.01.2018 Forskrift Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet 4. januar 2018 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1-5.