Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 41-48 av 27448 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring - Utredning om foretaksstraff og korrupsjon

  12.10.2021 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en enkeltpersonsutredning fra advokat Knut Høivik som evaluerer reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

  Høringsfrist: 11.01.2022 Status: På høring

 • Høring Forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen

  12.10.2021 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen. Forskriften vil erstatte gjeldende forskrift 28. august 2014 nr. 1123 om Lånekassens innhenting av personopplysninger fra andre. Store

  Høringsfrist: 05.12.2021 Status: På høring

 • Høring om endringer i sikkerhetsloven (eierskap mv.)

  11.10.2021 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet, sammen med Forsvarsdepartementet, sender med dette på høring forslag til endringer i bestemmelsene om eierskapskontroll mv. i lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).

  Høringsfrist: 10.01.2022 Status: På høring

 • Brønnøy kommune - innsigelse til detaljregulering for Toft næringsområde

  11.10.2021 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Toft næringsområde. Det er et nasjonalt mål å legge til rette for vekst i oppdretts- og havbruksnæringen. Departementet legger vekt på at planen legger til rette for næringer

 • Krødsherad kommune – innsigelse til kommunedelplan for Norefjell 2021 - 2037

  11.10.2021 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område BFR12 for fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Norefjell 2021-2037. Planlagt område BFR13 for fritidsbebyggelse godkjennes ikke. Departementet legger vekt på at BFR12 er delvis utbygd med

 • Ei berekraftig, kostnadseffektiv og samordna bygg- og eigedomsforvaltning

  11.10.2021 Planar/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bygg- og eigedomsforvaltninga i statleg sivil sektor skal vere berekraftig, samordna og kostnadseffektiv. Denne strategien etablerer overordna ambisjonar og peiker på tiltak som vil bidra til å nå ambisjonane.

 • Høring - forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål

  11.10.2021 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått å etablere en ny tillatelsesordning for oppdrett. Tillatelsene i den nye miljøteknologiordningen kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet.

  Høringsfrist: 14.01.2022 Status: På høring

 • Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

  11.10.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.