Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 41-48 av 27006 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv H-1/20 Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

  08.01.2020 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2020 etter Stortingets budsjettvedtak.

 • Invitasjon til Sykehustalen 2020

  07.01.2020 Brev Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie holder Sykehustalen 2020 tirsdag 14. januar 2020.

 • §§ 12 og 47 - Tolkningsspørsmål om bustadoppføringslova § 12 og § 47

  07.01.2020 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Brevdato: 18.12.2019 Tolkningsspørsmål om bustadoppføringslova § 12 og § 47 Vi viser til e-post 31. oktober 2019 med vedlagt brev datert 30. oktober 2019 fra Byggmesterforsikring AS med spørsmål om entreprenørens plikt til å stille garanti etter

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Bustadoppføringslova

 • § 6 - Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet

  07.01.2020 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Brevdato: 22.11.2019 Vurdering av eldre- og folkehelseministerens habilitet 1. Innledning Vi viser til brev 6. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av habiliteten til eldre- og

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

  06.01.2020 Høring Finansdepartementet

  Garanterte pensjonsprodukter gir individuelle kunder eller medlemmer i en kollektiv pensjonsordning krav på en gitt årlig garantert pensjonsytelse fra uttakstidspunktet. Slike pensjonsprodukter omfatter kollektive ytelsesbaserte

  Høringsfrist: 08.04.2020 Status: På høring

 • Høring - Forslag til endring av regler om turistfiske

  06.01.2020 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til regelendringer knyttet til turistfiske.

  Høringsfrist: 17.02.2020 Status: På høring

 • Utestasjoner med sideakkreditering

  05.01.2020 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er ikke til stede med ambassade i alle land det har diplomatiske forbindelser med. Oppgaven løses gjennom såkalt sideakkreditering. Det betyr at et land er dekket av en ambassade eller en delegasjon i et nærliggende land.

 • Innvandring og integrering 2018–2019

  Rapport frå Noreg til OECD

  02.01.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Utanriksdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten Immigration and Integration 2018-2019 - Report for Norway to the OECD er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for

Til toppen