Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 41-48 av 27177 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Om statsråd

  27.11.2019 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Etter vår statsskikk treffes mange av de viktigste avgjørelsene formelt av Kongen i statsråd. Det er derfor av stor betydning at disse sakene er godt forberedt og korrekt utformet.

 • Gratulasjonsbrev til statsministeren i Polen

  26.11.2019 Brev Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs gratulasjonsbrev til Polens statsminister Mateusz Jakub Morawiecki, som ble gjenvalgt 13. oktober 2019.

 • Høring – forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til fortsatte pleiepenger ved barnets død

  26.11.2019 Høring Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for stønad ved barns sykdom (pleiepenger).

  Høringsfrist: 08.01.2020 Status: På høring

 • Høring Forskrift om utdanningsstøtte

  25.11.2019 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om utdanningsstøtte for 2020-2021 på høring. Forslaget til forskrift viderefører vilkårene i gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020. I

  Høringsfrist: 25.02.2020 Status: På høring

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Oppdrag 9: Prioriteringer

  25.11.2019 Brev Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet gir med dette oppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen om å foreslå prioriteringer av all ressursbruk i perioden 2022-2033. Frist for levering av svar er 13. mars 2020.

 • Hospitering i staten

  25.11.2019 Retningslinjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Gjennom å stimulere til intern mobilitet kan virksomhetene legge til rette for at medarbeidere mestrer mer sammensatte oppgaver, bidra til faglig oppdatering og opparbeide spisskompetanse innfor ulike fagområder.

 • Inntektsutjevningen (skatteutjevningen) og sammenslåinger

  25.11.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Med dette brevet avklares hvordan inntektsutjevnende tilskudd for nye sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner vil bli fordelt i januar og februar 2020.

 • Høring av forskrift for FDs tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

  22.11.2019 Høring Forsvarsdepartementet

  Høringsfrist: 10.01.2020 Status: På høring

Til toppen