Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 41-48 av 27592 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

  22.12.2020 Høring Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i barnevernloven på høring. Forslagene omhandler etablering av et tilbud om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet.

  Høringsfrist: 22.03.2021 Status: På høring

 • Evaluering og utredning av forsøksloven

  22.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oxford Research har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven).

 • Innvandring og integrering 2019–2020

  Rapport frå Noreg til OECD

  22.12.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Utanriksdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten "Immigration and Integration 2019-2020 - Report for Norway to the OECD" er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for

 • Høring - forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring

  21.12.2020 Høring Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov- og forskriftsendring for å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Departementet har to frister for å sende inn høringssvar: - Frist for å

  Høringsfrist: 09.02.2021 Status: På høring

 • Rundskriv A-2/2020 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2021

  21.12.2020 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Dette rundskrivet (A-2/2020) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2021 (med virkning fra 1. januar 2021).

 • Revisorloven

  21.12.2020 Lov Finansdepartementet

  Loven gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer og revisors oppgaver.

  Se loven på lovdata.no

 • Forskrift om revisjon og revisorer

  21.12.2020 Forskrift Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2020 med hjemmel i lov 20. november 2020 nr. 128 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 3-2, § 3-3, § 10-1, § 12-6, § 15-1, § 16-2.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Høring: Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

  21.12.2020 Høring Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet foreslår i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, endringer i lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven). Lovendringen gjelder avl, kostnader ved gjennomførte pålegg og vedtak, og behandling av personopplysninger.

  Høringsfrist: 15.02.2021 Status: På høring