Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 49-56 av 28223 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norwegian comment to the European Education Area

  20.11.2020 Brev Kunnskapsdepartementet

  I forbindelse med Europakommisjonens melding Achieving the European Education Area by 2025, har Norge utarbeidet en norsk kommentar til Det europeiske utdanningsområdet. Nasjonale aktører ble invitert til å komme med innspill i prosessen. Norge har

 • Veileder til selvkostforskriften

  20.11.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i selvkostforskriften (forskrift 11. desember 2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer).

 • Norwegian contribution to the communication on a new ERA

  20.11.2020 Brev Kunnskapsdepartementet

  I forbindelse med Europakommisjonens arbeid med en melding om Det europeiske forskningsområdet ERA, utarbeidet Norge en kommentar som ble oversendt kommisær Mariya Gabriel 20. april 2020. Nasjonale aktører ble invitert til å komme med innspill i

 • Forskrift om endringer i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

  20.11.2020 Forskrift Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet 20. november 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-4 og lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 8.

 • høring forslag til ny lov om legemidler til dyr

  20.11.2020 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om legemidler til dyr. Høringen inneholder forslag som gjennomfører forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr i norsk rett. Forordningen erstatter direktiv 2001/82/EF om

  Høringsfrist: 08.01.2021 Status: På høring

 • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen

  20.11.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  OsloMet - By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets planavdeling, utarbeidet en juridisk og samfunnsvitenskapelig rapport om samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen.

 • Reguleringsplan for Gråsteindalen i Kvam herad. Avgjerd i motsegnsak.

  19.11.2020 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagd veg til område H18-H20. Departementet legg vekt på at landskapsverknadene er avgrensa i høve til den samla utbygginga i området, og at vegen ikkje kjem i konflikt med natur eller

 • The Covid-19 Pandemic. Turning the tide requires action now.

  19.11.2020 Brev Statsministerens kontor

  Joint letter from President of the Republic of South Africa Matamela, Mr Cyril Ramaphosa, Prime Minister of Norway, Ms Erna Solberg, Director-General of the World Health Organization, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus and President of the European