Prop. 88 S (2023–2024)

Utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus, kostnadsramme for rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane i Rogaland og forskotering i vegsaker

I Prop. 88 S legg Samferdselsdepartementet frem proposisjon for utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus, kostnadsramme for rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane i Rogaland og forskotering i vegsaker. Stortinget har lagt til grunn oppstart av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i 2024, jf. nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Samferdselsdepartementet. I same proposisjon legg Samferdselsdepartementet òg frem forslag til kostnadsramme for prosjektet rv. 13 Lovraeidet– Rødsliane i Rogaland, jf. nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Samferdselsdepartementet.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget