Delegering av Finansdepartementets myndighet til å fastsette forskrifter etter bokføringsloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 5. april 2024 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 2, § 3, § 5, § 7, § 8, § 10, § 10a, § 11, § 12, § 13, § 13b, § 14 og § 16.

I

Finansdepartementets myndighet til å fastsette forskrifter etter lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 2, § 3, § 5, § 7, § 8, § 10, § 10a, § 11, § 12, § 13, § 13b, § 14   og § 16 delegeres til Skattedirektoratet.

II

Vedtaket trer i kraft straks.