Innspill til strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon

Spredning av misledende og feilaktig informasjon kan bidra til å svekke tilliten i det norske samfunnet. Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon. Strategien er en del av oppfølgingen av Ytringsfrihetskommisjonen og planlegges å lanseres i løpet av våren 2025. Kultur- og likestillingsministeren hadde et innspillsmøte om desinformasjon 12. februar i år. I den anledning har departementet allerede mottatt en rekke innspill fra flere aktører, men vi åpner nå for at alle som ønsker å gi innspill til strategiarbeidet kan sende skriftlige innspill via denne siden.

Status: Åpen

Svarfrist: 01.07.2024