Høring - forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og fylkeskommuner mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til en ny forskrift om minimumsavdrag på lån på alminnelig høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.08.2024

Vår ref.: 24/1565

Forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og fylkeskommuner mv. - høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til en ny forskrift om minimumsavdrag på lån på alminnelig høring.

Forskriften skal gjelde for følgende virksomheter:

  • Kommuner og fylkeskommuner, herunder:
    • Kommunekassen og fylkeskommunekassen
    • Kommunale og fylkeskommunale foretak (KF) etter kommuneloven kapittel 9
    • Lånefond etter kommuneloven § 14-14 tredje ledd
  • Interkommunale politiske råd (IPR) etter kommuneloven kapittel 18
  • Kommunale oppgavefellesskap (KO) etter kommuneloven kapittel 19
  • Interkommunale selskap (IKS) etter IKS-loven

Vi ber kommunene og fylkeskommunene om å sende høringen til sine interkommunale samarbeid som nevnt.

Høringsfristen er 1. august 2024.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Bent Devik (e.f.)
fagdirektør

Even Vaboen
utredningsleder

 

 

110 Agder IKS

Advokatforeningen

Agder Arbeidsmiljø IKS

Agder fylkeskommune

Agder Kommunerevisjon IKS

Agder Renovasjon IKS

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Alarmsentralen IKS

Alstahaug kommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Alver kommune

Andøy kommune

Arbeiderpartiet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Arbeidstilsynet

Aremark kommune

Arendal kommune

Arkiv Øst IKS

Arkivsenter Sør IKS

Asker kommune

Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum Vannverk IKS

Askvoll kommune

Askøy kommune

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog-Høland kommune

Aust-Agder museum og arkiv

Austevoll kommune

Austrheim kommune

Averøy kommune

Balsfjord kommune

Bamble kommune

Bardu kommune

Barentssekretariatet IKS

Barne- og familiedepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Beiarn kommune

Bergen havn farvannsforvaltning IKS

Bergen kommune

Berlevåg kommune

Bindal kommune

BIR Voss Hardanger

Birkenes kommune

Bjerkreim kommune

Bjørnafjorden kommune

Bodø kommune

Bodø2024 IKS

Bokn kommune

Borg Havn IKS

Brannvesenet Midt IKS

Bremanger kommune

Brevik Fergeselskap IKS

Brønnøy kommune

Buskerud fylkeskommune

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Bygland kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bø kommune

Bømlo kommune

Båtsfjord kommune

DDV IKS

Deatnu - Tana kommune

Delta

Demokratene

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Distriktenes energiforening

Distriktsrevisjon Nordmøre IKS

Dovre kommune

Drammen havn farvannsforvaltning IKS

Drammen kommune

Drammensregionens brannvesen IKS

Drangedal kommune

Driftsassistansen i Viken IKS

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Eidfjord kommune

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune

Eigersund kommune

Elverum kommune

Enebakk kommune

Energi Norge

Energidepartementet

Engerdal kommune

Etablerersenteret Agder IKS

Etne kommune

Etnedal kommune

Evenes kommune

Evje og Hornnes kommune

Fagforbundet

Farsund kommune

Fauske - Fuossko kommune

Fedje kommune

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen

Fides IKS

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finanstilsynet

Finnmark fylkeskommune

Fitjar kommune

Fjaler kommune

Fjord kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Flekkefjord kommune

Flesberg kommune

Flå kommune

Folkehallene IKS

Folldal kommune

Follo brannvesen IKS

Follo Ren IKS

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Foreldreutvalget for grunnskolen

Foreningen for hjertesyke barn

Forsvarsdepartementet

Fosen brann- og redningstjeneste IKS

Fosen helse IKS

Fosen Renovasjon IKS

Fredrikstad kommune

Fremskrittspartiet

FRID IKS

Frogn kommune

Froland kommune

Frosta kommune

Frøya kommune

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Furøya IKS

Fyresdal kommune

Færder kommune

Færder Nasjonalparsenter IKS

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune

Gamvik kommune

Gassror IKS

Gauldal Brann og Redning IKS

Gausdal kommune

Gea Norvegica Geopark IKS

Gildeskål kommune

Giske kommune

GIVAS IKS

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik kommune

Gjøvik Krisesenter IKS

Glitrevannverket IKS

Gloppen kommune

Glåmdal brannvesen IKS

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter Iks

Gol kommune

Gran kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Grenland brann og redning IKS

Grenland havn IKS

Grieghallen IKS

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune

Gudbrandsdal krisesenter Interkommunalt Selskap

Gulen kommune

Guovdageaidnu - Kautokeino kommune

Hadsel kommune

Halden kommune

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

Halti Kvenkultursenter IKS

Hamar kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Haram kommune

Hardangerrådet IKS

Hareid kommune

Harstad - Hárstták kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Haugaland Brann og Redning IKS

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Haugaland Vekst IKS

Haugesund kommune

Heim kommune

Helgeland Avfallsforedling IKS

Helgeland Havn IKS

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune

Herøy kommune

Hitra kommune

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune

Hol kommune

Hole kommune

Holmestrand kommune

Holtålen kommune

Horten kommune

Hovedorganisasjonen Virke

Hurdal kommune

Husbanken

Hustadvika kommune

Hvaler kommune

Hyllestad kommune

Hægebostad kommune

Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap IKS

Hørselhemmedes Landsforbund

Høyanger kommune

Høylandet kommune

Høyre

Hå kommune

Ibestad kommune

IKA Finnmark IKS

IKT Agder IKS

IKT Fjellregionen IKS

IKT Indre Namdal IKS

IKT Valdres IKS

Inderøy kommune

Indigo IKT IKS

Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS

Indre Fosen kommune

Indre Østfold Brann og Redning IKS

Indre Østfold kommune

Indre Østfold Renovasjon IKS

Innherred interkommunale legevakt IKS

Innherred Renovasjon IKS

Innlandet fylkeskommune

Innlandet revisjon IKS

Innovasjon Norge

Institutt for privatrett

Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS

Interkommunalt arkiv Troms IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

IRS Miljø IKS

IVAR IKS

Iveland kommune

Jevnaker kommune

Justis- og beredskapsdepartementet

KA

Kárášjohka - Karasjok kommune

Karlsøy kommune

Karmøy kommune

Kartverket

Kilden teater og konserthus IKS

Kinn kommune

Klepp kommune

Klima- og miljødepartementet

KLP

Kommunalbanken

KommuneCSIRT IKS

Kommunesektorens organisasjon

KomRev NORD IKS

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Konkurransetilsynet

Konsek Trøndelag IKS

Konservativt

Konsesjonskraft IKS

Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/Oarje-Finnmarku Darkkistanlavdegotte callingoddi SGO

Kragerø fjordbåtselskap IKS

Kragerø kommune

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Krisesenter Vest IKS

Krisesenteret for Molde og omegn IKS

Kristelig Folkeparti

Kristiansand Havn IKS

Kristiansand kommune

Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Kristiansund kommune

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Krødsherad kommune

K-Sekretariatet IKS

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kvam herad

Kvinesdal kommune

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvitsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kystpartiet

Landbruks- og matdepartementet

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Larvik Arena IKS

Larvik kommune

Lebesby kommune

Leirfjord kommune

Leka kommune

Lesja kommune

Levanger kommune

Det Liberale Folkepartiet

Libir IKS

Lier kommune

Lierne kommune

Lierne nasjonalparksenter IKS

Likestillings-og diskrimineringsombudet

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lillestrøm kommune

Lindesnes kommune

Listerhavnene IKS

Loabák - Lavangen kommune

Lofoten Avfallsselskap IKS

Lom kommune

Longyearbyen lokalstyre

Loppa kommune

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune

Lyngen kommune

Lærdal kommune

Lødingen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Malvik kommune

Marker kommune

Masfjorden kommune

Melhus kommune

Meløy kommune

Meråker kommune

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Midt-Norge 110-sentral IKS

Midtre Gauldal kommune

Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS

Midt-Telemark kommune

Miljøpartiet De Grønne

Miljørettet helsevern IKS

Mjøslab IKS

Modalen kommune

Modum kommune

Molde kommune

Molde og Romsdal havn IKS

Moskenes kommune

Moss kommune

Multihallen og Storhallen IKS

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Museet Midt IKS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Målselv kommune

Måsøy kommune

Namdal Rehabilitering IKS

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS

Nes kommune

Nesbyen kommune

Nesna kommune

Nesodden kommune

Nissedal kommune

Nittedal kommune

Nok. Gjøvik IKS

Nome kommune

Norasenteret senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark IKS

Nord Universitet

Nord-Aurdal kommune

Nordfjord Havn IKS

Nordfjord Miljøverk IKS

Nord-Fron kommune

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Nordhordland revisjon IKS

Nord-Jarlsberg avfallsselskap IKS

Nordkapp kommune

Nordkappregionen Havn IKS

Nordland fylkeskommune

Nordmøre Krisesenter IKS

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Nord-Odal kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Follo Renseanlegg IKS

Nordre Land kommune

Nordreisa kommune

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Nore og Uvdal kommune

Norges Bank

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges Kulturvernforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk idrettsforbund

Norsk journalistlag

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk pasientforening

Norsk Presseforbund

Norsk psykologforening

Norsk rådmannsforum

Norsk Vann

Notodden kommune

Novari IKS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Nærøysund kommune

OFA IKS

Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen IKS

Opera Rogaland IKS

Oppdal kommune

Orkland kommune

Os kommune

Osen kommune

Oslo kommune

Oslo kommune

OsloMet – storbyuniversitetet

Osterøy kommune

Overhalla kommune

Partiet Sentrum

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten i Nedre Hallingdal IKS

Pensjonistforbundet

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune

Porsgrunn kommune

PPD Midt-Finnmark IKS

Private barnehagers landsforbund

Rakkestad kommune

Rana kommune

Randaberg kommune

Rauma kommune

Redd Barna

Region Nordhordland Helsehus IKS

Region Nordhordland IKS

Regnskap Norge

ReMidt IKS

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Renovasjon i Grenland IKS

Renovasjonen IKS

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Renovasjonsselskapet GLØR IKS

Renovest IKS

Reno-Vest IKS

Revisjon Øst IKS

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Rindal kommune

Ringebu kommune

Ringerike kommune

Ringeriksbadet IKS

Ringsaker kommune

RIR IKS

Risør kommune

Rogaland brann og redning IKS

Rogaland fylkeskommune

Rogaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Rogaland Revisjon IKS

Rollag kommune

Romerike krisesenter IKS

Romerike Revisjon IKS

Ryfylke IKS

Rælingen kommune

Rødt

Rødøy kommune

Røros kommune

Røst kommune

Råde kommune

Raarvihke - Røyrvik kommune

Salangen kommune

Saltdal kommune

Salten brann IKS

Salten kommunerevisjon IKS

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

Samfunnspartiet

Samisk Høgskole

Samnanger kommune

Sande kommune

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

Sel kommune

Selbu kommune

Seljord kommune

Senja Avfall IKS

Senja kommune

Senterpartiet

Setesdal Brannvesen IKS

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

Setesdalsmuseet eigedom IKS

Sigdal kommune

Siljan kommune

SIMAS IKS

Sirdal kommune

Sirkula IKS

SIVA - Selskapet for industrivekst SF

Skatteetaten

Skaun kommune

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skjervøy kommune

Skjåk kommune

Smøla kommune

Snåase - Snåsa kommune

Sogn brann og redning IKS

Sogndal kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solund kommune

Solør renovasjon IKS

Sortland kommune

Sosialistisk Vensteparti

Sparebankforeningen

Stad kommune

Stange kommune

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Statsforvalterens fellestjenester

Statsministerens kontor

Stavanger kommune

Stavanger konserthus IKS

Stavangerregionen Havn IKS

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Stord kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune

Strand kommune

Stranda kommune

Stryn kommune

Sula kommune

Suldal kommune

Sunndal kommune

Sunnfjord kommune

Sunnfjord Miljøverk IKS

Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid IKS

Sunnhordland Interkommunale Legevakt IKS

Sunnmøre kontrollutvalgsekretariat IKS

Sunnmøre regionråd IKS

Surnadal kommune

Sveio kommune

Sykkylven kommune

Sysselmesteren på Svalbard

Sømna kommune

Søndre Follo renseanlegg IKS

Søndre Helgeland miljøverk IKS

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Søre Sunnmøre reinhaldsverk IKS

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sørlandet kommunerevisjon IKS

Sørlandsbadet IKS

Sørmarka Flerbrukshall IKS

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sør-Varanger kommune

Sør-Øst 110 IKS

Sør-Østerdal IK Renovasjonsselsskap IKS

Telemark fylkeskommune

Theigedom IKS

Time kommune

Tingvoll kommune

Tinn kommune

Tjeldsund kommune

Tokke kommune

Tolga kommune

Tolldirektoratet

Troms fylkeskommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trysil kommune

Træna kommune

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag fylkeskommune

Tvedestrand kommune

Tydal kommune

Tynset kommune

Tysnes kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

UiT Norges arktiske universitet

Ullensaker kommune

Ullensvang kommune

Ulstein kommune

Ulvik herad

UngOrg

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitets- og høgskolerådet

Unjárga - Nesseby kommune

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Utsira kommune

Vadsø kommune

Vaksdal kommune

Valdres Brann- og Redningstjeneste

Valdres lokalmedisinske senter - eiendom IKS

Valle kommune

Vang kommune

Vanylven kommune

Varanger museum IKS

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vegårshei kommune

Vennesla kommune

Venstre

Verdal kommune

Verdensarvsenter for bergkunst-Alta museum IKS

Verdipapirfondenes forening

Vest-Agder-museet IKS

Vestby kommune

Vest-Finnmark Avfallsselskap (Vefas IKS)

Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS Oarje-Finnmarku Souhkanrevisuvdna SGO

Vestfold fylkeskommune

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold krematorium IKS

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS Vestfold

Vestfoldmuseene IKS

Vestland fylkeskommune

Vestlandsrevisjon IKS

Vestlandsrevisjon IKS

Vestnes kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten kommune

Vest-Telemark brannvern IKS

Vest-Telemark PPT IKS

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

Vik kommune

Viken kommunerevisjon IKS

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

Vindafjord kommune

Vinje kommune

Volda kommune

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS

Voss herad

Værøy kommune

Vågan kommune

Vågå kommune

Våler kommune

Våler kommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Øksnes kommune

Ørland kommune

Ørsta kommune

Øst 110-sentral IKS

Østfold Avfallssortering IKS

Østfold fylkeskommune

Østre Agder interkommunale helsebygg IKS

Østre Toten kommune

Østre Viken kommunerevisjon IKS

Øvre Eiker kommune

Øvre Romerike avfallsselskap IKS

Øvre Romerike brann og redning IKS

Øyer kommune

Øygarden kommune

Øystre Slidre kommune

Åfjord kommune

Åknes/Tafjord beredskap IKS

Ål kommune

Ålesund kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Årdal kommune

Ås kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune