Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 541-560 av 49661 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås

  Ekstern evaluering. Rapport til Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Barne- og familieministeren møter Forandringsfabrikken

  Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) møter Forandringsfabrikken.

  Tidspunkt: 07.01.2022, kl 09.15

 • Vietnam - reiseinformasjon

  Vietnamsiske myndigheter har midlertidig suspendert visautstedelser for alle utenlandske statsborgere. Beslutningen gjelder inntil videre. For mer informasjon om innreisebestemmelser og koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

 • Internasjonalt arbeid innenfor regional- og distriktspolitikken

  Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvar for å delta på internasjonale, regionalpolitiske arenaer. Ett viktig mål er å være med og utforme internasjonal politikk og regelverk som har relevans for norsk regional- og distriktspolitikk og delta i

 • Næringsministeren: Bedriftene kan vente seg penger fra kompensasjonsordningen i januar

  - Det er mange som lurer på når de kan forvente å få penger fra den brede kompensasjonsordningen. De som har papirene i orden og søker når det åpner, kan vente seg penger allerede i slutten av januar. I praksis betyr det at staten dekker inntil 80

 • Samferdselsministeren har digitalt møte med Trygg Trafikk

  Tidspunkt: 07.01.2022

 • Forlengelse av overgangsordninger for helsesertifikater ved import - 2021/1329 - oppdatering av 2020/2235, 2020/2236, 2021/403 og 2021/404

  Celexnr.: 32021R1329 Basis rettsaktnr.: 2020/2235, 2020/2236, 2021/403 og 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1329 av 10. august 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404 med hensyn til forlengelse av overgangsperioden for bruk av

 • Aske som EU-gjødselvare

  Celexnr.: 32021R2087 Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2087 av 6. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til termiske oksyderingsmaterialer og derivater som en materialkomponentkategori i

 • Fosfatsalter som EU-gjødselvare

  Celexnr.: 32021R2086 Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2086 av 5. juli 2021 om endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til utfelte fosfatsalter og derivater som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Plantevernmiddelrester fo 2021/1795 (korrigerer fo. 2021/618)

  Celexnr.: 32021R1795 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1795 av 11. oktober 2021 som korrigerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for terbutylazin i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2021/1804 (MRL)

  Celexnr.: 32021R1804 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1804 av 12. oktober 2021 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for bentazon i erter med belg

 • Plantevernmiddelrester 2021/1810 (MRL)

  Celexnr.: 32021R1810 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1810 av 14. oktober 2021 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for cyprodinil I blåbær, tranebær, rips og stikkelsbær

 • Plantevernmiddelrester fo 2021/1807

  Celexnr.: 32021R1807 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1807 av 13. oktober 2021 som endrer vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for acibenzolar-S-metyl, vandig ekstrakt av spirede frø fra

 • Plantevernmiddelrester (MRL) 2021/1864

  Celexnr.: 32021R1864 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1864 av 22. oktober 2021 som endrer vedleggene II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone

 • Fôrvarer

  Celexnr.: 32021R2097

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2097 av 29. november 2021 om godkjenning av preparatet av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som et tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen:

 • Fôrvarer

  Celexnr.: 32021R2095

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2095 av 29. november 2021 om godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  Celexnr.: 32021R2077

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2077 av 26. november 2021 om godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  Celexnr.: 32021R2050

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2050 av 24. november 2021 om godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis CECT 5940 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner, avlskalkuner, mindre utbredte arter av oppfôrings- og

 • Fôrvarer

  Celexnr.: 32021R2093

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2093 av 29. november 2021 om godkjenning av dinatrium-5'-guanylat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Ny mat - godkjenning vitamin D2-sopp-pulver

  Celexnr.: 32021R2079 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2079 av 26. november 2021 om tillatelse til å bringe vitamin D2 sopp-pulver i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av