Aktivitetsrapport for distrikts- og regionalpolitikken i 2008

Rapporten viser hvordan midlene til distrikts- og regionalpolitikken ble brukt i 2008,(Kommunal- og regionaldepartementet, 2009).

Rapporten viser hvordan midlene til distrikts- og regionalpolitikken (programkategori 13.50 i statsbudsjettet) ble brukt i 2008 fordelt på hovedmålene og arbeidsmålene for dette politikkområdet (Kommunal- og regionaldepartementet, 2009).

Aktivitetsrapport 2009 (Rapporteringsåret 2008) (pdf)