Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) – fjerne henvisning fra fastlegen når kvinner begjærer abort

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Les kongelig resolusjon til Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) – fjerne henvisning fra fastlegen når kvinner begjærer abort (pdf)