Godkjenning av Fylkesplan for Østfold 2009 - 2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Last ned kongelig resolusjon (pdf)