Høring - forslag om innføring av begrenset skatteplikt for offentlig eide sykehusapotek

Resultat: Forslaget ble fremmet i Prop. 1 LS (2014-2015).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.07.2014