Høring - registrering av innsamlinger

Kulturdepartementet legger med dette frem forslag om å oppheve lov om registrering av innsamlinger og endre lov om register for frivillig virksomhet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2014

Vår ref.: 14/3096

Høring - registrering av innsamlinger

Kulturdepartementet legger med dette frem forslag om å oppheve lov om registrering av innsamlinger og endre lov om register for frivillig virksomhet, jf. vedlagt høringsnotat.

Hørinsgfristen er 21. november 2014.

Høringsinstansene oppfordres til å forelegge høringsnotatet for relevante underinstanser mv.

som ikke står på adresselisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å utale seg om forslagene som legges fram.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

 

Med hilsen                                                                        

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef

Håvard Bjerke
seniorrådgiver

Høringsliste

Departementene
Brønnøysundregistrene
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Økokrim
Politiets sikkerhetstjeneste
Post- og teletilsynet
Forbrukerombudet
Stiftelsen Innsamlingskontrollen
Norges Innsamlingsråd
Frivillighet Norge
Stiftelsen Soria Moria

Organisasjoner i Innsamlingsregisteret og medlemsorganisasjoner i Norges Innsamlingsråd:

ADINA STIFTELSEN
ADRA NORGE - ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY NORWAY
AFGHANISTANKOMITÉEN
Alfalah Scholarship Scheme Norway
AMNESTY INTERNATIONAL NORGE
ASIA LINK
BARNEKREFTFORENINGEN
Better Life Norway
BLÅ KORS NORGE
Born in Africa Norway
Buddies for Africa
CapaCare (tidligere Masangas Venner i Norge)
CARE NORGE
CARITAS NORGE
Chains of Friendship
Child Africa
CHILDREN AT RISK FOUNDATION
Children of Shambala
Chivi Foundation
COMPASSION NORGE
DEAF AID
DEN NORSKE ISRAELMISJON
DEN NORSKE MISJONSALLIANSE
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
DET NORSKE BIBELSELSKAP
DET NORSKE MISJONSFORBUND
DIABETESFORBUNDET
FAMILIE OG MEDIER KRISTENT MEDIEFORUM KKL
FARMASØYTER UTEN GRENSER NORGE
FIAN Norge
FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN
FORUT SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING
FOVEA FOUNDATION (Gaiabarna)
FRELSESARMEEN
FRIENDS OF SAMARITAN TECHNICAL SECONDARY SCHOOL, TARIME
Futuro Bolivia
Giving Hope to a Child
Good News Nødhjelpen
GRØNN-HAGEN BJØRKE MALAWI FOUNDATION
HEI VERDEN
HIMALPARTNER 
HIV NORGE
Hjelp-Igatha
Hjerte til Hjerte
HUMAN ETISK FORBUND
ICARE2 - Initiative for childrens right to education
Idea Foundation
IMPACT NORWAY
INDIAS BARN
Isha Development Committee
JANNICKES MINNEFOND
JOIN GOOD FORCES
KAFAALO
KARANBA NORGE
KFUK-KFUM GLOBAL
Kids Action for Kids
KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID
KREFTFORENINGEN
KREFTOMSORG ROGALAND
Kvekerhjelp
LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK
LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG LUNGESYKE
LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD
LIONS CLUB INTERNATIONAL
MA - RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL
MARYS VENNER MARYS FRIENDS FOUNDATION
MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY LEGER UTEN GRENSER NORGE
MENTAL HELSE
MERCY SHIPS NORGE
MILJØAGENTENE
MILJØSTIFTELSEN BELLONA
MISJON UTEN GRENSER
My Sisters Women's Welfare Association
MYSAs Venner i Norge
NAMIBIAFORENINGEN
Nappane mottak og omsorgssenter
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
NORGES BLINDEFORBUND HOVEDKONTOR
NORGES HANDIKAPFORBUND
NORGES KFUK-KFUM
NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG
NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING
NORGES RØDE KORS
NORSK BANGLADESH FADDERFORENING
NORSK FOLKEHJELP
NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
NORSK REVMATIKERFORBUND
NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING
NORWEGIAN DISABLE CARE FOUNDATION
OIKOS - ØKOLOGISK NORGE
ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN
PLAN NORGE
PROSJEKT HAITI
RAHMA ISLAMIC RELIEF FUND
REDD BARNA
REDNINGSSELSKAPET
REFUGEE ALLIANCE
REGNSKOGFONDET
Response Network
RIGHT TO PLAY
RÅDET FOR PSYKISK HELSE
SABONA
SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET
SKANDINAVISK BARNEMISJON
Special Olympics
STEFANUSALLIANSEN
STIFTELSEN ATLAS-ALLIANSEN
STIFTELSEN FLYKTNINGEHJELPEN
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO
STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE
STIFTELSEN NORSK NØDHJELP
STIFTELSEN ORGANDONASJON
STIFTELSEN PARTNERS NORGE
STIFTELSEN PINSEVENNENES EVANGELIESENTER
STIFTELSEN SOS-BARNEBYER NORGE
Stiftelsen Voxtra
STRØMMESTIFTELSEN
STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND (SAIH)
Sykehusklovnene
SØNDAGSSKOLEN NORGE
TANO TRUST
Tanzaniaprosjektet
The Ethiopia Fund
TROMSØ MINESKADESENTER UNN (TMC) TROMSOE MINE VICTIM RESOURCE CENTER (TMC)
U-LANDSFORENINGEN SVALENE
U-LANDSHJELP FRA FOLK TIL FOLK NORGE
UNICEF KOMITEEN I NORGE
Utdanningshjelpen
UTVIKLINGSFONDET
VENNER AV UGANDA VAU
WWF VERDENS NATURFOND

 

 

 

 

Til toppen