Høring - registrering av innsamlinger

Kulturdepartementet legger med dette frem forslag om å oppheve lov om registrering av innsamlinger og endre lov om register for frivillig virksomhet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2014