Prop. 104 L (2014-2015)

Oppheving av lov om registrering av innsamlinger

Proposisjonen inneheld forslag til oppheving av lov om registrering av innsamlingar som vil innebere at den frivillige registreringsordninga for innsamlingar, ikkje lenger vil vere regulert av offentleg lovgivning, men kan førast vidare gjennom privat organisering.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget