Kongelig resolusjon 15. desember 2000

Med hjemmel i lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 3, § 4, § 12, § 13, § 14, § 26, § 30, § 31, § 32, § 33, § 41, § 43, § 44, § 48 og § 51

Innhold:

1. Innledning

2. Til personopplysningsforskriften

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forskrift til personopplysningsloven (personopplysningsforskriften)