Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning

Utarbeidet av: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Rapport: Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning
Klikk på bildet for å lese rapporten i PDF.