Meld. St. 10 (2009-2010)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet av 26. mars 2010 om Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside