Meld. St. 14 (2009-2010)

Noregs deltaking i Europarådet i 2009

Noregs deltaking i Europarådet i 2009

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no