NOU 2014: 2

Lik og likskap— Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Til innhaldsliste

Til Kulturdepartementet

Ved kongeleg resolusjon 10. august 2012 fekk utvalet i oppgåve å greie ut økonomisk likestilling av kremasjon og kistegravlegging, ei utviding av høvet til å bli gravlagt i ein annan kommune enn der avlidne budde, og andre spørsmål om betaling for gravlegging og grav. Utvalet legg her fram utgreiinga si.

Oslo, 3. mars 2014

Erling Lae (leiar)

Anne Line Bretteville-Jensen

Cecilie Hansen

Inghild Hareide Hansen

Helge Klingberg

Trygve Natvig

Trygve Nedland

Gerd Signe Vigebo

Martin Hill Oppegaard

Til forsida av dokumentet