NOU-ar

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Lik og likskap — Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Les dokumentet