Ny giv i teatret - hva må til? En evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater

Fredag 13. juni 2014 fikk kulturminister Thorhild Widvey overlevert evalueringsrapportene for orkester og scenekunst, der tre ulike institusjoner innenfor hvert fagfelt er evaluert.

De evaluerte teatrene er Det Norske Teatret, Trøndelag Teater og Nordland Teater. De evaluerte orkestrene er Bergen Filharmoniske Orkester, Trondheim Symfoniorkester og Det Norske Blåseensemble anno 1734.

Formålet med evalueringene har vært å framskaffe informasjon og innsikt som kan belyse hvordan institusjonene bidrar til at målene på scenekunstområdet og musikkområdet nås. Evalueringene har lagt vekt på målene om kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

 
Egenevalueringer: