Prop. 114 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi, undertegnet i Lilongwe 8. desember 2009

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi, undertegnet i Lilongwe 8. desember 2009

I

Stortinget samtykker til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi undertegnet i Lilongwe 8. desember 2009.