Prop. 37 L (2014–2015)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget