Høring – endring i utlendingsloven § 17 (bortvisning på grunn av ilagt straff i utlandet)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.07.2014