Høring – endring i utlendingsloven § 17 (bortvisning på grunn av ilagt straff i utlandet)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.07.2014