Prop. 7 S (2014–2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget