Prop. 9 L (2014–2015)

Endringer i studentsamskipnadsloven

Endringer i studentsamskipnadsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget