Prop. 9 L (2014–2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Endringer i studentsamskipnadsloven

Endringer i studentsamskipnadsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget