Rapport om oppgaver og inndeling for et nytt regionalt folkevalgt nivå

Alternativer for regionalt folkevalgt nivå

Møreforsking har sammenstilt og vurdert mulige modeller for et nytt regionalt folkevalgt nivå ut fra tidligere utredninger av region­spørsmålet. Oppdraget følger opp stortingsbehandlingen av meldingen om kommunereformen våren 2014, hvor et flertall på Stortinget ba regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Rapporten gir en sammenstilling og vurdering av eksisterende utredninger om regional politisk organisering, funksjoner og oppgaver, deres krav til innbyggertall og andre kriterier knyttet til nivået mellom stat og kommune. Rapporten skisserer også aktuelle funksjoner og oppgaver til et nytt regioalt folkevalgt nivå. Sammenhengen mellom mulige nye opgaver og ulike alterantiver for regional inndeling vurderes. Analysene og vurderingene peker også på utfordringer knyttet til sammenhengen mellom en kommunereform og regionreform, utfordringer knyttet til generalistprinsippet, regional inndeling og demokratiets rolle på regionalt nivå.

 

Møreforsking rapport nr. 58: Alternativer for regionalt folkevalgt nivå (pdf)

Pressemelding 17.11.2014