St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning— Framtidas tannhelsetjenester

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 29. juni 2007 om Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside