St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning

Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning — Framtidas tannhelsetjenester

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2005: 11 Det offentlige engasjementet på tannhelsefeltet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no