Prop. 90 L (2010–2011)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget