St.meld. nr. 47 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no