St.meld. nr. 47 (2008-2009)

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no