St.meld. nr. 20 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no