St.meld. nr. 20 (2006-2007)

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget