Ot.prp. nr. 73 (2008-2009)

Om lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Om lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget