Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bidragsinnkrevingsloven

LOV 2005-04-29 nr 20: Lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven).

Etter reglene i loven her innkreves underholdsbidrag som påhviler noen etter barneloven, ekteskapsloven eller barnevernloven. Det samme gjelder andre krav som etter loven her eller andre lover skal innkreves av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral. Også krav på saksomkostninger som det offentlige er tilkjent i rettssaker om krav som nevnt i første og andre punktum, innkreves etter reglene i loven her.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen