Forskrift om Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger fra Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav

Fastsatt av Finansdepartementet 13. mars 2018 med hjemmel i bidragsinnkrevingsloven § 22a.

  • § 1.  Elektronisk tilgang til opplysninger fra Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav

Arbeids- og velferdsetaten kan gis elektronisk tilgang til nødvendige opplysninger fra Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav om de krav som innkreves på vegne av etaten etter bidragsinnkrevingsloven.

Hvilke opplysninger som er nødvendige, skal fremgå av avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten. Det samme gjelder hvilke systemer det gis elektronisk tilgang til.

 

§ 2. Hvem kan gis elektronisk tilgang

Tilgang etter § 1 kan gis til de som utfører tjeneste eller arbeid for Arbeids- og velferdsetaten, når det foreligger tjenstlig behov for opplysningene.

 

§ 3. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2018.

 

 

 

Tilhørende lov

Til toppen