Endring i forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven

Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper.

Se forskriften på lovdata.no