Etikkrådets årsmelding 2006

Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland har i dag lagt fram sin andre årsmelding. Årsmeldingen inneholder blant annet de tilrådingene Finansdepartementet har offentliggjort etter 6. januar 2006 og fram til årsskiftet.

Etikkrådets årsmelding 2006

Les årsmeldingen her