Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge– i lys av ESPON

NIBR-rapport 2013:9

Rapporten har som mål å gjøre ESPON-resultatene mer relevante og tilgjengelig for norsk regionalpolitikk og norsk regional planlegging. I tillegg plasseres norske regioner og regional utvikling i Norge i et bredere europeisk perspektiv.Rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning og Spatial foresight på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesian) er et transnasjonalt program for anvendt territoriell forskning (eller regionalforskning) med et europeisk og systematisk komparativt perspektiv.

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesian) er et transnasjonalt program for anvendt territoriell forskning (eller regionalforskning) med et europeisk og systematisk komparativt perspektiv. Formålet med dette prosjektet er å gjøre ESPON-resultatene mer relevante og tilgjengelig for norsk regionalpolitikk og norsk regional planlegging. Relevans og tilgjengelighet er spesielt knyttet til spørsmål om anvendbarhet, kontekst, komparasjon og dels som samarbeidsgrunnlag. Med prosjektet ønsker vi å plassere norske regioner og regional utvikling i Norge i et bredere europeisk perspektiv.

 

Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge i lys av ESPON (NIBR-rapport 2013:9)