Evaluering av kommunale og regionale næringsfond

Her er rapportene fra evalueringen av kommunale og regionale næringsfond, gjennomført på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet av Rambøll Management Consulting i samarbeid med Telemarksforsking og Agderforskning. Funnene viser blant annet at næringsfondsmidlene særlig har bidratt til å styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser, og styrke eller bevare overlevelsesevnen til lokale bedrifter og entreprenører, ofte i form av vi-dereutvikling av etablerte bedrifter. Midlene har også ført til økt attraktivitet for kommunen/regionen som reisemål, bosted og lokaliseringsvalg for bedrifter.

Her er rapportene fra evalueringen av kommunale og regionale næringsfond, gjennomført på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet av Rambøll Management Consulting i samarbeid med Telemarksforsking og Agderforskning.

Funnene viser blant annet at næringsfondsmidlene særlig har bidratt til å styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser, og styrke eller bevare overlevelsesevnen til lokale bedrifter og entreprenører,  ofte i form av videreutvikling av etablerte bedrifter . Midlene har også ført til økt attraktivitet for kommunen/regionen som reisemål, bosted og lokaliseringsvalg for bedrifter.

Sammendragsrapport Evaluering av kommunale og regionale næringsfond (pdf)

Underlagsrapport Evaluering av kommunale næringsfond (pdf)

Kunnskapsgrunnlag, Evaluering av kommunale næringsfond, Telemarksforskning (pdf)