Lover og regler

Fastsettelse av forskrifter om vern av 26 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Trøndelag og fastsettelse av forskrifter om endring av forskrifter for fire friluftslivsområder i Oslo

Klima- og miljødepartementet foreslår at det fastsettes forskrifter om vern av 26 skogområder som naturreservater og at det fastsettes forskrifter om endring av verneforskrifter for fire friluftslivsområder i Oslomarka.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)