Foreløpig vurdering knyttet til utvikling av kreft hos tidligere ansatte og studenter ved NTNU

En rådgivende medisinsk ekspertgruppe har i dag lagt frem en foreløpig vurdering knyttet til utvikling av kreft hos tidligere ansatte og studenter ved NTNU.

En rådgivende medisinsk ekspertgruppe har i dag lagt frem en foreløpig vurdering knyttet til utvikling av kreft hos tidligere ansatte og studenter ved NTNU. Ekspertgruppen har foreløpig ikke funnet holdepunkter for en forhøyet total kreftrisiko samlet sett blant studenter, doktorgradsstudenter og ansatte, men det er likevel enkelte funn som vil bli fulgt opp nærmere.

Klikk her for å lese rapporten om kreft hos tidligere ansatte og studenter ved NTNU