Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Forskriften omfatter jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.

 

Se forskriften på lovdata.no