Høring - forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014