Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. september 2017 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 9 a jf. delegeringsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401.

I

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll 

II

Nytt kapittel 4 skal lyde:

Kapittel 4. Beløpsgrense for priskontroll

§ 6 a Prisvurdering etter konsesjonsloven § 9 a skal unnlates ved erverv av bebygd eiendom med brukbart bolighus dersom den avtalte prisen er under 3,5 millioner kroner.

Kapittel 4 blir kapittel 5.

III

Endringen trer i kraft 1. september 2017.

Til toppen