Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 10. mai 2017 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven).

I

I forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift gjøres følgende endring:

§ 10 første ledd skal lyde:
Skattekontoret kan gi fritak for ordinær vektårsavgift for reservebusser. Med reservebuss menes buss som ikke er i daglig bruk, men som benyttes ved særlige anledninger. Fritak gis for det enkelte kjøretøy. For kjøretøy som innvilges fritak skal det i stedet beregnes døgnavgift på to prosent av full vektårsavgift.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov