Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven

LOV-1959-06-19-2 Lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, utferdiger Kongen de nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll. Departementet kan gi regler om bankers plikt til å avvise betalingsoppdrag med mangelfulle opplysninger. Det som i denne lov er fastsatt vedrørende motorkjøretøyer gjelder også tilhengere til motorkjøretøyer. Kongen kan påby at motorkjøretøyer og båter forsynes med måleapparater, telleapparater, avgiftsmerker og lignende som finnes påkrevd av hensyn til beregning og kontroll av avgiften.

For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, utferdiger Kongen de nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll. Departementet kan gi regler om bankers plikt til å avvise betalingsoppdrag med mangelfulle opplysninger. Det som i denne lov er fastsatt vedrørende motorkjøretøyer gjelder også tilhengere til motorkjøretøyer. Kongen kan påby at motorkjøretøyer og båter forsynes med måleapparater, telleapparater, avgiftsmerker og lignende som finnes påkrevd av hensyn til beregning og kontroll av avgiften.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen